เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 ปก สารบัญ แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563
29 สิงหาคม 2563 151ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
97 ดาวน์โหลด
2 แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563
29 สิงหาคม 2563 143ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
96 ดาวน์โหลด


โรงเรียนบ้านตาเอก อำเภอ ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 8 บ้านตาเอกใหม่ ตำบลกันทรอม อำเภอ ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33150

โทรศัพท์ : 0935245626 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนบ้านตาเอก