ภาพกิจกรรม เรื่อง:ชนะเลิศ เหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
ชนะเลิศ เหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
หมวดหมู่ : ภาพกิจกรรม เผยแพร่โดย : โรงเรียนบ้านตาเอก วันที่ : 8 ตุลาคม 2562

 ผู้เข้าแข่งขัน

1.เด็กชาย จิระชัย โพธิสาร

ผู้ฝึกสอน

1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม

อ่านแล้ว : 229 คน |


โรงเรียนบ้านตาเอก อำเภอ ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 8 บ้านตาเอกใหม่ ตำบลกันทรอม อำเภอ ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33150

โทรศัพท์ : 0935245626 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนบ้านตาเอก