ภาพกิจกรรม เรื่อง:ชนะเลิศ เหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
ชนะเลิศ เหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
หมวดหมู่ : ภาพกิจกรรม เผยแพร่โดย : โรงเรียนบ้านตาเอก วันที่ : 8 ตุลาคม 2562

ผู้เข้าแข่งขัน

1.เด็กชาย จักรกฤษณ์ บู่แก้ว
2.เด็กชาย กิตติภพ ลาพรม
3.เด็กชาย ณัฐพงษ์ ภูมิฐาน

ผู้ฝึกสอน

1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
2.นาย ไพรัช อุดมพันธ์

อ่านแล้ว : 219 คน |


โรงเรียนบ้านตาเอก อำเภอ ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 8 บ้านตาเอกใหม่ ตำบลกันทรอม อำเภอ ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33150

โทรศัพท์ : 0935245626 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนบ้านตาเอก