อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

 

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

                     จุดเด่นซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนบ้านตาเอก คือ

                        “โรงเรียนส่งเสริมทักษะกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล”

                       “Football  and  futsal  support  sport  school.”

 

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

                 “มีวินัย ใฝ่ความรู้  เชิดชูคุณธรรม  นำทักษะกีฬา  พัฒนาสังคม”

   “Discliplin  Knowledge  Virtue  Sportskill  Development  Community”โรงเรียนบ้านตาเอก อำเภอ ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 8 บ้านตาเอกใหม่ ตำบลกันทรอม อำเภอ ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33150

โทรศัพท์ : 0935245626 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนบ้านตาเอก